Frie læremidler for videregående opplæring

Fellesfag

Matematikk
Naturfag
Norsk
Kroppsøving
Samfunnsfag
Engelsk

Yrkesfag

Design og håndverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Romteknologi
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon

Studieforberedende

Biologi
Engelsk
Historie
Informasjonsteknologi
Kinesisk
Kommunikasjon og kultur
Markedsføring og ledelse
Matematikk
Medie- og informasjonskunnskap
Tysk